top of page
Privacy policy

Dit is de website van Advies- en Boekhoudkantoor Ieper BV
Ons ondernemingsnummer is 0882.756.913

‍Onze onderneming is gevestigd op dit adres:
Fochlaan 28
8900 Ieper

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

‍Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door onze onderneming beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we: uw domeinnaam (IP adres), uw emailadres als u dit aan ons communiceert en alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie). Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en/of om u later te contacteren omtrent onze dienstverlening.

VEILIGHEID

‍Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

‍HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACYBELEID?

‍Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
- via e-mail: advies@abkantoor.be

- via het contactformulier op deze website


WELKE GEGEVENS BEWAREN WIJ, EN WAARVOOR WORDEN DIE GEBRUIKT?


- Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door onze onderneming met betrekking tot informatie over onze dienstverlening. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
- Als u ons uw emailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door onze onderneming met betrekking tot informatie over onze dienstverlening. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
- Als u van geen enkele onderneming nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be , gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)
- Onze onderneming kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
- Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
- Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
- Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op via het hierboven vermelde adres.

‍GOOGLE ANALYTICS

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzage te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

FACEBOOK

 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


‍COOKIES

‍Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze
Cookie Policy.

‍AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

‍Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.

Terug naar de homepagina

bottom of page